Universelt utformet (AA)

Hva er universell utforming

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. WCAG 2.0-standarden er en teknisk standard. fra før, anbefaler vi at du bruker veiledningen vår. Forskriften sier blant annet noe om bruk av farger, navigasjon, bilder og grafikk, kodestandarder og validering med mer. LEDi er universelt utformet i henhold til nivå AA.

Hva er fordelen for kommuner og deres innbyggere

Siden LEDi universelt utformet sikrer det først og fremst at kommunene overholder de krav som stilles til de digital innbyggertjenestene de tilbyr brukerne i sin kommune. De betyr også at kommunene med stolthet kan si de leverer kvalitetstjenester som passer for alle grupper i samfunnet; eksempelvis også blinde som må ta i bruk skjermleser.