betalingsløsning

I kommuner forekommer det både betalt leie og gratis utlån. Mange kommuner har valgt å la lag, foreninger og frivillige organisasjoner låne kommunale bygg og lokaler helt gratis. Samtidig har mange kommuner også utleie til eksempelvis et bryllup eller en bedrift som spiller bedriftsfotball. I slike tilfeller tar de betalt. 

LEDi benytter Stripe som betalingsløsning fordi det er en av de mest robuste og fullverdige plattformene som er tilgjengelige i Norge. Stripe Connect gir LEDi en sofistikert og kompatibel betalingsflyt som er i samsvar med gjeldende betalingsreguleringer. Stripe tar denne regulatoriske byrden slik at LEDi kan fokusere på å lage en best mulig innbyggertjeneste til norske kommuner.

LEDi kan, ved hjelp av Stripe, akseptere innbetalinger fra innbyggere og overføre den direkte til den tilknyttede kommunekontoen.

Med en slik betalingsløsning får kommunene full oversikt over alle transaksjoner og bestillinger i deres Stripe-konto. De får også oversikt over alle bestillinger og tilhørende inntekter i LEDi, inkludert bestillinger uten betaling.

MERK: Stripe krever noen oppsett før det kan tas i bruk