Fordeling av tid til lag og foreninger

Hvert år sørger kommuner for at kultur og idrett får tildelt tid i de bygg og anlegg. Dette for å sikre en aktivt og god oppvekst for sine innbyggere. I mange kommuner gjøres dette på mindre optimale måter ved hjelp av papir eller exceldokumenter.

Med LEDi slipper de dette siden byggadministrator enkelt kan legge inn fordelte tider på vegne av de lag og foreninger som har fått en fordeling for inneværende år eller sesong. Om kommunen ønsker å spare enda mer tid kan de også velge å la lag og foreninger gjøre selve bookingen selv.