Dette koster LEDi

Ingen kostnad ved gratis utleie

Vi tilbyr fri bruk av LEDi til offentlige bygg som ønsker å tilby sine lokaler gratis til sine innbyggere.

Dette gir full tilgang til all funksjonalitet utenom betalingsløsningen og det er ingen begrensninger på antall lokaler.

Liten andel av utleiepris

Ved betalt utleie betales 12% av beløpet som belastes leietager.

All fordeling og utbetaling håndteres og dokumenteres av betalingsløsningen. Det krever altså ikke noe ekstra arbeid eller administrasjon.