Tilgjengelig fra mobil, nettbrett og datamaskin

Responsivt design er et begrep som brukes om websider og digitale tjenester som er designet og tilpasset ulike skjermformater. Smarttelefoner, nettbrett og dataskjermer har mange forskjellige størrelser, formater og oppløsning. Målet er å lage optimaliserte visninger for alle disse ulike skjermene. Smarttelefon tar over stadig mer av internettbruken, og det stiller krav om å lage nettsider som også ser bra ut på mobil. 

LEDi er altså designet og utviklet på en slik måte at alt innhold og alle funksjoner er tilgjengelig og brukervennlige fra smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Fordelen for kommuner og deres innbygger er at man på en brukervennlig måte kan bruke LEDi uavhengig av om dette er på buss med en smarttelefon, hjemme i sofaen på et nettbrett eller på jobb med en stasjonær PC. LEDi fungerer optimalt uansett skjermstørrelse og dekker på denne måten alltid innbyggers behov.