Samarbeid om videreutvikling av LEDi

LEDi-teamet jobber løpende med videreutvikling av bookingløsningen. Vi ønsker å gi innbyggerne en best mulig prosess fra “behov” til ferdig utført leieforhold. Dette mener vi gjøres best gjennom samarbeid med andre aktører. For å sikre best mulig kvalitet, at løsningen forbedrer reelle prosesser og har god brukervennlighet ønsker vi spesielt å jobbe i tett samarbeid med kommuner.

Har din kommune behov for en bookingløsning og er samtidig villig til å dele informasjon om deres prosesser, rutiner og systemer for dagens utleieadministrasjon. Da vil vi gjerne snakke med nettopp deg og din kommune.

Skriv ditt fulle navn her.