Skybasert, digital innbyggertjeneste

Hva er en skybasert digital innbyggertjeneste

Fellesbetegnelsen «skytjenester» benyttes på programvare på servere som er tilgjengelig på internett. 

En digital tjeneste defineres av Difi som nettinnhold som 

  • en borger møter når hun/han må utføre en oppgave
  • og der oppgaven innebærer å gå igjennom en interaktiv selvbetjeningsprosess
  • og som fører fram til en eller annen form for leveranse fra offentlig sektor

Hva er fordelen for kommuner og deres innbyggere

LEDi er en skybasert digital innbyggertjeneste fordi dette sikrer både kommune, kommunalt ansatte og innbyggere en best mulig løsning. Skytjenester kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Dette gjør at vi kan skalere LEDi for å dekke både dagens og fremtidens behov hos kommunene. Skytjenestevalget sørger også for at våre kunder og brukere få tilgang til applikasjonen uavhengig av hvor de befinner seg. LEDi-teamet slipper å vedlikeholde fysiske maskinparker og vi får derfor reduserte kostnader og høyere kvalitet.

En annen stor fordel med skytjenesterer at vi løpende kan gjøre forbedringer og oppdateringer på LEDi uten at våre kunder må installere noe nytt eller gjøre oppdateringer selv. Neste gang brukere og kunder tar i bruk LEDi så har de nyeste versjon.