Strøtimer, gjentagende tider og sesongbooking

Innbyggerne i norsk kommuner har ulike behov. Noen ønsker et møterom for å avholde et møte i foreningen de er medlem i. En gruppe studenter ønsker et grupperom for å gjennomføre en del gruppearbeid frem mot en forestående eksamen. I disse tilfellene er de på jakt etter strøtimer i et lokale som dekker deres behov for fasiliteter og et tidspunktet som passer for alle som skal delta. 

Sjakklubben ønsker å spille og trene hver torsdag en gang mellom 17-22 hele høsten. Det samme gjør et lokalt rockeband som skal øve hele høsten og våren for å gjøre det best mulig i ungdommens kulturmønstring til våren. Disse behovene dekkes ved at de kan finne et rom med passende fasiliteter og til riktig tid og velge at bookingen skal gjentas enten ukentlig, biukentlig, hver tredje uke eller månedlig. Dersom det velger å booke hver uke hele høsten kan de likevel enkelt fjerne bookingen for den ene uken som er høstferien hvor alle uansett har andre planer. 

Sesongbooking for lag og foreninger kan håndteres på to måter i LEDi. Kommunene kan la lag og foreninger selv booke ønsket til på vanlig måte i LEDi ved bruk av gjentagende bookinger. Alternativt kan kommunene selv velge at noen tider i et bygg eller lokale er sperret for booking fra allmennheten. Tider som er sperret for allmenheten vil byggadministrator kunne booke på vegne av de lag og foreninger som har fått en fordeling for inneværende år eller sesong.