Universelt utformet (AA)

Hva er universell utforming og tilhørende forskrift

Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Forskriften sier blant annet noe om bruk av farger, navigasjon, bilder og grafikk, kodestandarder og validering med mer. For tjenester på nett stiller forskriften krav om at 35 av 61 suksesskriterier i WCAG 2.0-standarden må oppfylles.

Hva er fordelen for kommuner og deres innbyggere

LEDi er universelt utformet i henhold til nivå AA. Dette sikrer først og fremst at kommunene overholder de krav som stilles til de digitale innbyggertjenestene de tilbyr sine innbyggerne. Det betyr også at kommunene med stolthet kan si de leverer kvalitetstjenester som passer for alle grupper i samfunnet; eksempelvis også blinde som må ta i bruk skjermleser.